State Institution “Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine”

Department of Anesthesiology and Intensive Care Medicine

Kobeliatskjj Yurjj Yurievich

Head of the Department, Doctor of Medical Sciences, Professor. Member of International scientific societies of anesthesiologists. He heads of the Department since 2008 year.

Novitskaja-Ussenko Lyudmila Vasilevna

Doctor of Medical Sciences, Professor, correspondent-member of the National Academy of Sciences and National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Honored Scientist of Ukraine, winner of State prize of Ukraine, and prize of the Government of Russian Federation. She founded our Department in 1973, and headed it till 2008. Honored member of Federations of anesthesiologists of Georgia, and Russian Federation.

Мальцева Людмила Олексіївна

Doctor of Medical Sciences, Professor. З 1994 по 1995 рік очолювала кафедру анестезіології та інтенсивної терапії з курсом ГБО, на якій навчалися інтерни. З 1995 по 1997 рік виконувала обов’язки замісника головного лікаря по службі анестезіології та інтенсивної терапії Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова. З 1998 року працює професором кафедри анестезіології та ІТ.

Петрашенок Евген Володимирович

кандидат медичних наук, доцент. Відповідає за науково-методичну роботу кафедри по викладанню студентам, відповідальний секретар Приймальної комісії ДЗ “ДМА МОЗ України”. Кандидатську дисертацію на тему “Вплив різних видів кетамінової анестезії на кисневотранспортну функцію крові дітей, оперованих з приводу вроджених розщеплин піднебіння” захистив у 1988 році. Має понад 100 друкованих наукових робіт.

Панченко Георгій Володимирович

кандидат медичних наук, доцент. Відповідає за лікувальну роботу кафедри. Кандидатську дисертацію на тему “Киснево-транспортна функція крові при різних видах загального знеболювання у осіб похилого та старечого віку при операціях на передміхуровій залозі” захистив у 1985 році. В 1990 році обраний на посаду доцента кафедри анестезіології та ІТ. Має понад 150 друкованих наукових робіт.

Тютюнник Андрій Григорович

кандидат медичних наук, доцент. Відповідає за виховну роботу кафедри серед студентів 12 поверху гуртожитку №7, профорг кафедри. Кандидатську дисертацію на тему “Оптимізація післяопераційного знеболювання у хворих, що перенесли малі та середні урологічні операції” захистив у 1999 році. В 2007 році обраний на посаду доцента кафедри анестезіології та ІТ. Має понад 60 друкованих наукових робіт.

Кріштафор Артур Анатолійович

кандидат медичних наук, доцент. Відповідає за учбову роботу кафедри та матеріально-технічне оснащення навчального процесу, відповідальний за сайт кафедри. Кандидатську дисертацію на тему “Вплив перфторану на перебіг постреанімаційної енцефалопатії в ранньому та віддаленому періодах” захистив у 2000 році. В 2015 році обраний на посаду доцента кафедри анестезіології та ІТ. Має понад 130 друкованих наукових робіт. Докторську дисертацію на тему “Інтенсивна терапія та фармакологічна профілактика післяопераційних та посткритичних когнітивних дисфункцій” захистив в січні 2020 року.

Царьов Олександр Володимирович

доктор медичних наук, доцент. Відповідає за наукову роботу кафедри. Кандидатську дисертацію на тему “Оптимізація електричної дефібриляції серця та методи фармакологічного захисту міокарда у комплексі серцево-легеневої реанімації” захистив у 2009 році. В 2015 році обраний на посаду доцента кафедри анестезіології та ІТ. Має понад 140 друкованих наукових робіт. Докторську дисертацію на тему “Терапевтична гіпотермія та методи управління терморегуляцією при критичних станах” захистив у червні 2019 року.

Шайда Оксана Олександрівна

кандидат медичних наук, асистент. Кандидатську дисертацію на тему “Вибір методу анестезії/аналгезії при операціях на органах ШКТ у хворих з підвищеним кардіальним ризиком” захистила у лютому 2013 року.


Черненко Вікторія Григорівна

кандидат медичних наук, асистент. Кандидатську дисертацію на тему "Оптимізація і диференціація інтенсивної терапії вторинних гнійних менінгоенцефалітів" захистила в грудні 2012 року.

Машин Олександр Михайлович

асистент. Виконує кандидатську дисертацію.

Білоцерковець Ольга Володимирівна

асистент. Виконує кандидатську дисертацію.

Дудукіна Світлана Олександрівна

доктор медичних наук. Кандидатську дисертацію на тему “Стан адаптаційних механізмів та вибір методу анестезіологічного забезпечення операцій на сонних артеріях” захистила у 2000 році. Докторську дисертацію на тему Інтенсивна терапія та попередження вторинних ішемічних ускладнень при інтракраніальних крововиливах аневризматичного ґенезу” захистила в січні 2020 року. Працює на посаді професора на умовах зовнішнього сумісництва.

Панасенко Євгенія Олександрівна

старший лаборант. Працює на кафедрі від дати заснування.

Орлик Ксенія Миколаївна

старший лаборант. Помічник секретаря спеціалізованої вченої ради.

Сесь Тетяна Миколаївна

лаборант