Методичні матеріали

Лекції

Теми лекцій по курсам, фахам і циклам

ІІІ курс, медицина

Тема № 1. Загальні питання знеболення та основи серцево-легеневої реанімації.

ІІІ курс, ерготерапія

Тема № 1. Серцево-легенева реанімація. Базова підтримка життя.

Тема № 2. Гостра дихальна недостатність.

Тема № 3. Гострі порушення серцево-судинної діяльності.

Тема № 4. Медична допомога при травмах і кровотечах на догоспітальному етапі.

Тема № 5. Невідкладна медична допомога при дії на організм фізичних факторів зовнішнього середовища (електричний струм/блискавка, переохолодження, тепловий удар).

V курс, медицина, цикл "Анестезіологія та ІТ"

Тема № 1. Загальні принципи анестезіологічного забезпечення оперативних втручань.

Тема № 2. Інтенсивна терапія гострої дихальної недостатності.

Тема № 3. Загальні принципи інтенсивної терапії гострих отруєнь.

Тема № 4. Шок. Патогенез, класифікація, клінічні прояви та інтенсивна терапія різних видів шоку.

Тема № 5. Серцево-легенева та церебральна реанімація. Постреанімаційна хвороба.

V курс, медицина, цикл "Екстрена і невідкладна медична допомога"

Тема № 1. Організація надання екстреної і невідкладної медичної допомоги в Україні.

Тема № 2. Діагностика і лікування невідкладних станів на місці події.

V курс, стоматологія, цикл "Екстрена і невідкладна медична допомога"

Тема № 1. Організація надання екстреної і невідкладної медичної допомоги в Україні.

Тема № 2. Невідкладна медична допомога на місці події.

Тема № 3. Серцево-легенева та церебральна реанімація. Постреанімаційна хвороба.

Тема № 4. Інтенсивна терапія гострої дихальної недостатності.

Тема № 5. Шок. Патогенез, класифікація, клінічні прояви та інтенсивна терапія різних видів шоку.

Сердечно-легочная и церебральная реанимация. Постреанимационная болезнь 5 курс 2017.ppt
Emergency and Disaster Medical Services.pdf
Диагностика и лечение неотложных состояний на месте происшествия 5 курс 2016.ppt
2017-2018_Организация экстренной и неотложной медицинской помощи в Украине.pptx
Basic knowledge about Anesthesiology.pdf
Токсикология.pdf
ОДН для стоматологов.ppt

Учбові фільми

III курс / course

V курс / course

Учбові відеофільми дисципліни "Анестезіологія та інтенсивна терапія"

Тема №1.

BLS with AED demo video by European Resuscitation Council

CPR / AED Emergency Response Refresher (the best education video about BLS according to CPR 2015)

ACLS - ECG rhythm recognition & management

ACLS Shockable Rhythm Protocol 3 concepts

Advanced Life Support Scenario - PEA with ROSC

Тема №2.

Бронхіальна астма/Asthma

Патофізіологія бронхіальної астми/Asthma Pathophysiology

Pleural Effusion (DETAILED) - (pathophysiology, signs and symptoms, treatment)

Community Acquired Pneumonia

Pneumonia - PART I (Overview, Lobar and Bronchopneumonia)

Pneumonia - PART II (Transmission, Causative Agents, Investigations, Management)

Тема №3.

What is shock?

Pathophysiology of Shock

Hypovolemic shock

Cardiogenic shock

Anaphylactic shock

Neurogenic shock

Shock Stages: Initial, Compensatory, Progressive, Refractory

Тема №4.

Acute Coronary Syndrome DETAILED Overview (MI, STEMI, NSTEMI)

Pulmonary Embolism PART I (Overview)

An introduction to the SEPSIS pathway (detect it early and treat it early)

Pathogenesis of Septic shock

Тема №5.

Acute Liver Failure

Acute liver failure (Epidemiology, Diagnosis)

Hepatic Failure

Acute Renal Failure

Renal failure and dialysis

Тема №6.

Діабет 1 і 2 типу, діабетичний кетоацидоз

Ускладнення діабету та їх патогенез

Гіперосмолярний некетоацидотичний гіперглікемічний стан

Гіпоглікемія: клініка і невідкладна допомога

Коматозні стани (лекція проф.М.А.Пірадова на ІІ Московському Міжнародному симпозіумі з нейрореанімації, 2013 рік)

Тема №7.

Critical Care for Paramedic: Toxicology

Додаткові навчальні матеріали

Концепция шоковых органов при политравме.pdf
Геморрагический шок.pdf
Ошибки и опасности периоперационной инфузионной терапии.pdf