5 курс/курс/year of education

Модуль 2 - Анестезіологія та інтенсивна терапія (5 курс - медичні факультети)

Змістовні модулі

Змістовний модуль 1 - Загальна реаніматологія та анестезіологія

Тема №1. Розширена підтримка життя при клінічній смерті (ІІ стадія СЛЦР).

Тема №8. Профілактика та інтенсивна терапія післяопераційних ускладнень.


Змістовний модуль 2 - Загальні питання інтенсивної терапії

Тема №2. Гостра дихальна недостатність. Загальні питання інтенсивної терапії ГДН.

Тема №3. Гостра серцева недостатність. Шоки. Загальні питання інтенсивної терапії гострої серцевої недостатності і шоків.

Тема №5. Гостра ниркова та печінкова недостатність.

Тема №6. Гострі неврологічні розлади. Коматозні стани. Діабетичні коми.


Змістовний модуль 3 - Інтенсивна терапія невідкладних станів

Тема №4. Гострий інфаркт міокарда. Гострі порушення серцевого ритму. Тромбоемболія легеневої артерії. Сепсис.

Тема №7. Гострі отруєння. Методи природної та штучної детоксикації.


Учбові відеофільми за темами занять:

Тема №1.

BLS with AED demo video by European Resuscitation Council

CPR / AED Emergency Response Refresher (the best education video about BLS according to CPR 2015)

ACLS - ECG rhythm recognition & management

ACLS Shockable Rhythm Protocol 3 concepts

Advanced Life Support Scenario - PEA with ROSC


Тема №2

Бронхіальна астма/Asthma

Патофізіологія бронхіальної астми/Asthma Pathophysiology

Pleural Effusion (DETAILED) - (pathophysiology, signs and symptoms, treatment)

Community Acquired Pneumonia

Pneumonia - PART I (Overview, Lobar and Bronchopneumonia)

Pneumonia - PART II (Transmission, Causative Agents, Investigations, Management)


Тема №3.

What is shock?

Pathophysiology of Shock

Hypovolemic shock

Cardiogenic shock

Anaphylactic shock

Neurogenic shock

Shock Stages: Initial, Compensatory, Progressive, Refractory


Тема №4.

Acute Coronary Syndrome DETAILED Overview (MI, STEMI, NSTEMI)

Pulmonary Embolism PART I (Overview)

An introduction to the SEPSIS pathway (detect it early and treat it early)

Pathogenesis of Septic shock


Тема №5.

Acute Liver Failure

Acute liver failure (Epidemiology, Diagnosis)

Hepatic Failure

Acute Renal Failure

Renal failure and dialysis


Тема №6.

Діабет 1 і 2 типу, діабетичний кетоацидоз

Ускладнення діабету та їх патогенез

Гіперосмолярний некетоацидотичний гіперглікемічний стан

Гіпоглікемія: клініка і невідкладна допомога

Коматозні стани (лекція проф.М.А.Пірадова на ІІ Московському Міжнародному симпозіумі з нейрореанімації, 2013 рік)


Тема №7.

Critical Care for Paramedic: Toxicology

Модуль 3 - Екстрена та невідкладна медична допомога (5 курси медичних та стоматологічного факультетів)

Змістовні модулі:

Медичні факультети

Змістовний модуль 1 - Організація надання екстреної та невідкладної медичної допомоги

Тема №1. Організація надання екстреної та невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі. Первинний і вторинний огляд постраждалого.

Тема №2. Екстрена та невідкладна медична допомога при нещасних випадках з великою кількістю постраждалих. Медичне сортування.


Змістовний модуль 2 - Загальні питання надання медичної допомоги при невідкладних станах

Тема №3. Невідкладна медична допомога при окремих критичних станах на догоспітальному етапі.

Тема №4. Організація транспортування хворого на догоспітальному етапі та між лікарнями.

Тема №5. Політравма. Тяжка ЧМТ. Гострий ішемічний і геморагічний інсульт. Переохолодження. Судомний синдром.


Стоматологічний факультет

Змістовний модуль 1 - Загальні питання надання медичної допомоги при невідкладних станах

Тема №1. Начальные действия медицинских работников в случае неотложного состояния пациента. Порядок предоставления неотложной медицинской помощи пострадавшим и больным догоспитальном этапе. Первичное и вторичное обследование.

Тема №2. Неотложная медицинская помощь при острой дыхательной недостаточности.

Тема №3. Неотложная медицинская помощь при острых расстройствах сердечно-сосудистой системы (коронарный синдром, ТЕЛА, острые нарушения ритма сердца, анафилактический шок).


Змістовний модуль 2 - Серцево-легенева реанімація на догоспітальному етапі

Тема №4. Сердечно-легочная и церебральная реанимация. Базовое поддержание жизни и применение внешних автоматических дефибрилляторов.


Навчальні відеофільми за темами занять.

Для медичних факультетів.

Тема №1.

EMT Primary Assessment - первинний огляд потерпілого


Тема №2.

START simple triage and rapid treatment - система сортування потерпілих СТАРТ

MCI The Movie - Extended Training Version - система сортування потерпілих


Тема №3.

First Aid Skills: Stroke

First Aid Skills: Unresponsive Casualty

First Aid Skills: Heart Attack

First Aid Skills: Burns

First Aid Skills: Anaphylaxis

First Aid Skills: Severe Bleeds

A Guide to Seizure Management for Emergency Medical Responders

PreHospital Treatment of Drowning

Helmet Removal (How to) ATLS

Ambulance Pre-Hospital Thrombolysis


Тема №4.

Transport of the critically ill patient - Equipment preparation

Transport of the critically ill patient - Patient preparation

Safe Patient Transfer Procedure: Surgical Teaching Unit


Тема №5.

Concussion / Traumatic Brain Injury (TBI)