Бібліотека

Джерела інформації при вивченні дисципліни "Екстрена та невідкладна медична допомога"

а) основні:

  • Закон України від 5 липня 2012 року № 5081-VI “Про екстрену медичну допомогу”.

  • Наказ МОЗ України від 28 грудня 2002 року №507 “Нормативи надання медичної допомоги дорослому населенню в амбулаторно-поліклінічних закладах за спеціальністю „медицина невідкладних станів”.

  • Наказ МОЗ України від 17 січня 2005 року № 24 “Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю “Медицина невідкладних станів”.

  • Постанова Кабінету Міністрів України від 5.11.2007 № 1290 Про затвердження Державної програми створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги на період до 2010 року.

  • Наказ МОЗ України від 18 квітня 2012 року № 366 “Про затвердження Загальних вимог щодо проведення медичного сортування постраждалих і хворих та форм медичної документації”

  • Медицина невідкладних станів: швидка і невідкладна медична допомога /І.С. Зозуля, А.В. Вершигора, В.І. Боброва та ін.; за ред. І. С. Зозулі. К.: ВСВ “Медицина”, 2012. 728 с.,

б) додаткові:

  • Невідкладна медична допомога: навчальний посібник / К.М.Амосова, Б.Г.Безродний, О.А.Бур’янов та ін.; За ред. проф. Ф.С.Глумчера, проф. В.Ф.Москаленка. К.: Медицина, 2006 . - 632 с.

  • Неотложная медицинская помощь детям на догоспитальном этапе / Монография. 2-е изд., перераб. и доп. - Белецкая Л.М., Вольный И.Ф., Постернак Г.И., Ткачова М.Ю. Под ред. Проф. Г.И.Белебезьева. Львов. 2004. - 188 с.

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments