Наукові досягнення співробітників

Всі співробітники кафедри заєструвалися в наукометричній базі Google Scholar і базі "Бібліометрика української науки" Центру досліджень соціальних комунікацій СІАЗ НЮБ ФПУ.

Дані, щодо рейтингу співробітників кафедри серед вчених нашої академії,
серед вчених МОЗ України та всіх вчених України,
а також показники цитованості їхніх наукових публікацій
№ п/п
Прізвище, Ім'я, По батькові
науковий ступінь
вчене звання
Рейтинг серед науковців ДМА
Загальна кількість цитуваньh-індексi10-індекс
1Новицька-Усенко Людмила Василівна
д.мед.н.професор, член-кор. НАН і НАМН України
3
1130
17
36
2Мальцева Людмила Олексіївна
д.мед.н.професор
16388
10
13
3Кобеляцький Юрій Юрійович
д.мед.н.професор
19279
9
9
4Царьов Олександр Володимирович
к.мед.н.доцент
22
271
9
9
5Кріштафор Артур Анатолійович
к.мед.н.доцент
25227
8
8
6Панченко Георгій Володимирович
к.мед.н.доцент 98404
1
7Тютюнник Андрій Григорович
к.мед.н.доцент 26827
21
8Шайда Оксана Олександрівна
к.мед.н.асистент
394910
9Черненко Вікторія Григорівна
к.мед.н.асистент
27722
21
10Петрашенок Євген Володимирович
к.мед.н.доцент 24323
21
11
Білоцерковець Ольга Володимирівна
 -асистент
 18119
21
12Дудукіна Світлана Олександрівна
д.мед.н.асистент
30921
0

Інформація станом на 08.04.2019 року.
Comments