Наукові досягнення співробітників

Перші 5 співробітників кафедри заєструвалися в наукометричній базі Google Scholar і базі "Бібліометрика української науки" Центру досліджень соціальних комунікацій СІАЗ НЮБ ФПУ.

Дані, щодо рейтингу співробітників кафедри серед вчених нашої академії,
серед вчених МОЗ України та всіх вчених України,
а також показники цитованості їхніх наукових публікацій.
№ п/п
Прізвище, Ім'я, По батькові
науковий ступінь
вчене звання
Рейтинг серед науковців ДМА
Рейтинг серед науковців МОЗУ
Загальна кількість цитуваньh-індексi10-індекс
1Новицька-Усенко Людмила Василівна
д.мед.н.професор, член-кор. НАН і НАМН України
3
24
1000
13
32
2Мальцева Людмила Олексіївна
д.мед.н.професор
12129339
10
11
3Кобеляцький Юрій Юрійович
д.мед.н.професор
18210
234
8
8
4Царьов Олександр Володимирович
к.мед.н.доцент
20
243217
8
7
5Кріштафор Артур Анатолійович
к.мед.н.доцент
22295
198
8
6
6Панченко Георгій Володимирович
к.мед.н.доцент     
7Тютюнник Андрій Григорович
к.мед.н.доцент     
8Шайда Оксана Олександрівна
к.мед.н.асистент
     
9Черненко Вікторія Григорівна
к.мед.н.асистент
     
10Петрашенок Євген Володимирович
к.мед.н.доцент     
11Дудукіна Світлана Олександрівна
д.мед.н.асистент
     

Інформація буде оновлюватися щомісяця.
Comments